1 - DŇOVÝ

1 - DŇOVÝ

(ukážka s našimi koňmi)
- Seminár je určený jazdcom na rôznom stupni výcviku(začiatočníko m aj pokročilým). Predmetom semináru je ukážka práce vo voľnosti, k dispozícii máme dva kone. (kôň v pokročilej fázy práci vo voľnosti a kôň v začiatočnej fázy práci vo voľnosti). Ukážka podrobnejšie bude spočívať v tom ako pracovať a ako si pripraviť koňa na prácu vo voľnosti, od základu (zo zeme až do sedla) až po jednotlivé cviky (šp. krok, prekrok, líhanie, plange, poklona, sadanie, ...). Pri jednotlivých cvikoch (výklad a opis cviku, ako koňa naučiť napr. prekrok vo volnosti, ... atď.)

  • ukážka s koňmi (opis práce)
  • diskusia
  • trvanie cca 3-4 hod.

 

< späť