2 - DŇOVÝ

2 - DŇOVÝ
Bez našich koní, len klientské kone

Seminár je určený jazdcom a koňom na rôznom stupni výcviku. Seminár môže byť zameraný na jeden tematický celok ale aj všestranne zameraný. Práca vo vo ľnosti, práca zo zeme zo sedla, drezúra vo voľnosti, obsadanie, problémové kone, riešenie problémov, (nastupovanie do vozíka, ohýbanie, zjemňovanie pomôcok
džigitovka, ... atď)

  • prezentácia našej práce v digitálnej podobe
  • opis a diagnostika klientskych koní
  • práca s klientskými koňmi v trvaní 1 h/1 deň

 

< späť