2 - DŇOVÝ s našimi koňmi

2 -DŇOVÝ (ukážka s našimi koňmi + klientské kone).

Seminár je určený jazdcom a koňom na rôznom stupni výcviku. Seminár môže byť zameraný na jeden tematický celok ale aj všestranne zameraný. (práca vo voľnosti, práca zo zeme zo sedla, drezúra vo voľnosti, obsadanie, problémové kone, riešenie problémov (nastupovanie do vozíka), ohýbanie, zjemňovanie pomôcok, džigitovka ... atď)

  • ukážka s našimi koňmi (opis práce)
  • opis a diagnostika klientskych koní
  • práca s klientskými koňmi v trvaní 1 h/1 deň

 

< späť